Εισαγωγή Στο Εποπτικών Δεξιοτήτων και Ανάπτυξη Επικεφαλής Της Ομάδας

Εισαγωγή Στο Εποπτικών Δεξιοτήτων και Ανάπτυξη Επικεφαλής Της Ομάδας

Course Features

Course Details

Στόχους Του Μαθήματος:
  • Εντοπιστεί και να επιτευχθούν οι δεξιότητες για την εποπτεία των άλλων
  • Νοείται και να εφαρμόζεται σχετικές θεωρίες
  • Μεταφορά δεξιότητες πίσω στον εργασιακό χώρο
  • Αναπτύχθηκε ένα προσωπικό σχέδιο δράσης για την αυτο-βελτίωση
This course does not have any sections.

More Courses by this Instructor