ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ MAΣ

 • Εξειδικευμένες Πιστοποιητικό Προγράμματα Κατάρτισης(σύνδεσμος)·
 • Επαγγελματικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Έργων (σύνδεσμος)
  (Ανάπτυξη κοινότητας, Αγροτική ανάπτυξη, Ανάπτυξη των ΣΜΕ, Η κοινωνία των πολιτών και την αειφόρο ανάπτυξη)-  Υπηρεσίες προετοιμασίας του έργου και τον προγραμματισμό (σύνδεσμος)
  –  Υπηρεσίες εκτέλεσης του έργου (σύνδεσμος)
  –  Διαχείριση κινδύνου (σύνδεσμος)
  –  Διαχείριση συμβάσεων(σύνδεσμος)
  –  Που σχετίζονται με τη διαδικασία του έργου των υπηρεσιών(σύνδεσμος)
 • Προστασία συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής(σύνδεσμος)
 • Επαγγελματική Μηχανικών Σχεδίασης& Υπηρεσίες Διαχείρισης Σύμβαση(σύνδεσμος)
 • Επαγγελματικό Συνέδριο Υπηρεσίες (σύνδεσμος)Οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κρυφές χρεώσεις. Έχουμε την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης εντός λύσεις προϋπολογισμού για την ώρα.