(ΑΕ) Ανάπτυξη Επιχείρησης

Εκτιμητική έρευνα
No access plans exist.

Στόχοι Εργαστήριο:

 • Να γνωρίζετε την έννοια της συγκινημένο έρευνα
 • Σκεφτείτε με θετικό τρόπο και να αποφεύγουν να σκεφτόμαστε αρνητικά
 • Ενθαρρύνετε τους άλλους να σκέφτονται θετικά
 • Αναγνωρίστε θετικά χαρακτηριστικά σε άτομα
 • Δημιουργία θετικών εικόνων
 • Διαχείριση και καθοδηγούν τους εργαζόμενους σε ένα θετικό περιβάλλον
 
  Mονάδα Mέτρησης1: Ξεκινώ
  Mονάδα Mέτρησης2: Εισάγοντας συγκινημένο έρευνα
  Mονάδα Mέτρησης3: Αλλαγή τον τρόπο που σκέφτεστε
  Mονάδα Mέτρησης4: Τέσσερις D Μοντέλο
  Mονάδα Mέτρησης5: Τέσσερις Ι Μοντέλο
  Mονάδα Mέτρησης6: Συγκινημένο έρευνα στυλ συνέντευξης
  Mονάδα Mέτρησης7:Προληπτικά Πραγματικότητα
  Mονάδα Mέτρησης8: Η δύναμη της θετικής εικόνων
  Mονάδα Mέτρησης9:Επηρεάζουν την αλλαγή μέσω συγκινημένο έρευνα
  Mονάδα Mέτρησης10:Προπόνηση και τη διαχείριση με συγκινημένο έρευνα
  Mονάδα Mέτρησης11:Δημιουργώντας μια θετική Πυρήνα
  Mονάδα Mέτρησης12: Ολοκληρώνω

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
3228 Viewers
Αβεβαιότητα και αυτοπεποίθηση
No access plans exist.

Στόχοι Εργαστήριο:· Στο τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνει:

 • Καθορισμός αυτοπεποίθηση και απαριθμεί τις τέσσερις μορφές επικοινωνίας
 • Περιγράψτε τα είδη των αρνητικών σκέψης,και πώς μπορεί κανείς να ξεπεράσει τις αρνητικές σκέψεις
 • Εξηγήστε τη διαφορά μεταξύ της ακρόασης και της ακοής,και να κατανοήσουν τη σημασία της γλώσσας του σώματος και αμφισβητώντας τις δεξιότητες στην επικοινωνία
 • Ορίστε τη σημασία του καθορισμού στόχων,και πρακτική ρύθμιση έξυπνος στόχους για διεκδικητική συμπεριφορά·      Χρησιμοποιήστε τις μεθοδολογίες για την κατανόηση σας αξίζει- και η χρήση θετική αυτο-συζήτηση
 • Λόγους λίστα γιατί μια ευχάριστη εμφάνιση και γλώσσα του σώματος είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας ισχυρής πρώτη εντύπωση
 • Πρακτική αποστολή θετική επικοινωνιών διατυπώνονται ως “Ι-Μηνύματα”
 • Χρησιμοποιήστε το μοντέλο STAR για να κάνει την περίπτωσή σας κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης πρόκληση
 • Οθόνη προσαρμογή-κτίριο δεξιοτήτων μέσω διεκδικητική μεθόδους που εκφράζουν τη διαφωνία και τεχνικές συναίνεσης
 • Στρατηγικές Πρακτικής για την απόκτηση θετικά αποτελέσματα σε δύσκολες διαπροσωπικές καταστάσεις
  Mονάδα Mέτρησης1: Ξεκινώ
  Mονάδα Mέτρησης2: Τι σημαίνει αυτοπεποίθηση για εσείς;
  Mονάδα Mέτρησης3: Εμπόδια στους στόχους μας
  Mονάδα Mέτρησης4: Δεξιότητες επικοινωνίας
  Mονάδα Mέτρησης5: Η σημασία των ρυθμίσεων του στόχου
  Mονάδα Mέτρησης6: Nιώθει το μέρος
  Mονάδα Mέτρησης7:Kοιτάζει το μέρος
  Mονάδα Mέτρησης8: Hχεί το μέρος
  Mονάδα Mέτρησης9: Ισχυρό παρουσιάσεις
  Mονάδα Mέτρησης10:Αντιμετώπιση των τεχνικών
  Mονάδα Mέτρησης11: Η ενασχόληση με δύσκολους Συμπεριφορά
  Mονάδα Mέτρησης12: Ολοκληρώνω

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2610 Viewers
Effective Business Report Writing
No access plans exist.

   Workshop Objectives:

 • Organize a binder`
 • Prepare checklists
 • Understand succession planning
 • Collect the correct tools
 • Develop procedures

Module1: Getting Started 11
Module2: Why Your Office Needs Adminstrative Procedures 13
Module3: Gathering the Right Tools 21
Module4: Identiyfing Procedures to Include 29
Module5: Top Five Procedures to Record 37
Module6: What to Include in Your Binder (I) 45
Module7: What to Include in Your Binder (II) 54
Module8: Organizing Your Binder 62
Module9: What Not to Include in the Procedure Guide 70
Module10 Share Office Procedure Guide 78
Module11 Successfully Executing the Guide 86
Module12: Wrapping Up 94

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2618 Viewers
Διαχείρισης την προσοχή
No access plans exist.

Στόχοι Εργαστήριο:

 • Ορισμός και κατανόηση της διαχείρισης προσοχή.
 • Προσδιορισμός διαφορετικούς τύπους της προσοχής.
 • Δημιουργήστε στρατηγικές για τους στόχους και έξυπνος στόχους.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους που εστιάζουν την προσοχή.
 • Βάλτε ένα τέλος στην αναβλητικότητα.
 • Μάθετε πώς να δώσει προτεραιότητα του χρόνου.
  Mονάδα Mέτρησης1: Ξεκινώ
  Mονάδα Mέτρησης2: Εισαγωγή στη διαχείριση προσοχή
  Mονάδα Mέτρησης3: Τύποι προσοχή
  Mονάδα Mέτρησης4: Στρατηγικές για την Ρύθμιση στόχου
  Mονάδα Mέτρησης5: Διαλογισμός
  Mονάδα Mέτρησης6: Κατάρτιση Προσοχή σας
  Mονάδα Mέτρησης7: Ζώνες προσοχή Μοντέλο
  Mονάδα Mέτρησης8: Έξυπνος  στόχους
  Mονάδα Mέτρησης9: Κρατώντας τον εαυτό σας εστιασμένη
  Mονάδα Mέτρησης10: Αναβλητικότητα
  Mονάδα Mέτρησης11: Ιεράρχηση χρόνο σας
  Mονάδα Mέτρησης12: Ολοκληρώνω

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2698 Viewers
Διατήρηση το Βασικό Βιβλίο
No access plans exist.

Στόχοι Εργαστήριο:

 • Στο τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνει:
 • Κατανόηση βασικών λογιστικών ορολογία.
 • Προσδιορίστε τις διαφορές μεταξύ των μετρητών και της αυτοτέλειας των χρήσεων μεθόδους.
 • Παρακολουθήστε την επιχείρησή σας μέσα από την εξοικείωση με πληρωτέους λογαριασμούς και τους εισπρακτέους λογαριασμούς.
 • Χρησιμοποιήστε ένα ημερολόγιο και καθολικό για την τεκμηρίωση των επιχειρήσεων οικονομικά.
 • Χρησιμοποιήστε τον ισολογισμό.
 • Εντοπισμός διαφορετικών τύπων των οικονομικών καταστάσεων.
 • Αποκαλύψτε τους λόγους και στην πραγματικότητα να δημιουργήσει έναν προϋπολογισμό.
 • Να είναι εξοικειωμένοι με τις εσωτερικές και εξωτερικές ελεγκτικές.
  Mονάδα Mέτρησης1: Εισαγωγή
  Mονάδα Mέτρησης2: Βασική ορολογία(Ι)
  Mονάδα Mέτρησης3: Βασική ορολογία(ΙΙ)
  Mονάδα Mέτρησης4: Λογιστικές μέθοδοι
  Mονάδα Mέτρησης5: Παρακολούθηση των επιχείρησή σας
  Mονάδα Mέτρησης6: Κατανόηση του ισολογισμού
  Mονάδα Mέτρησης7: Άλλες Οικονομικές Καταστάσεις
  Mονάδα Mέτρησης8: Μισθοδοσία Λογιστικά / Ορολογία
  Mονάδα Mέτρησης9: Τέλος της Περιόδου Διαδικασίες
  Mονάδα Mέτρησης10: Οικονομικός Σχεδιασμός,Προϋπολογισμού και Ελέγχου
  Mονάδα Mέτρησης11: Ελεγκτικά
  Mονάδα Mέτρησης12: Ολοκληρώνω

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2516 Viewers
How to Become a More Likeable Boss
No access plans exist.

Στόχοι Εργαστήριο:

 • Στο τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνει:
 • Κατανοήστε πώς να αναπτύξουν ηγετικές ικανότητες
 • Μάθετε πώς να αναθέσουν αποτελεσματικά
 • Επιλέξτε εμπνευσμένη και συναρπαστική καθήκοντα για τον εαυτό σας και τους άλλους
 • Χρησιμοποιήστε τη σοφία και την κατανόηση για να οδηγήσει τους άλλους
 • Προσδιορίστε τους ρόλους της ομάδας σας
 • Μάθετε πώς να εμπιστεύονται τους άλλους και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους
  Mονάδα Mέτρησης1: Ξεκινώ
  Mονάδα Mέτρησης2: Είναι καλύτερα να αγαπηθεί ή φοβόταν;
  Mονάδα Mέτρησης3: Ηγεσία ως Υπηρεσία
  Mονάδα Mέτρησης4: Ηγεσία από το σχεδιασμό
  Mονάδα Mέτρησης5: Κατανόηση Κίνητρα
  Mονάδα Mέτρησης6: Εποικοδομητική κριτική
  Mονάδα Mέτρησης7: Η σημασία του Ήχου
  Mονάδα Mέτρησης8: Εμπιστοσύνη Ομάδα σας
  Mονάδα Mέτρησης9: κερδίζομαι την εμπιστοσύνη της ομάδας σας
  Mονάδα Mέτρησης10: Η οικοδόμηση και την ενίσχυση της ομάδας σας
  Mονάδα Mέτρησης11: Είστε το αφεντικό σας
  Mονάδα Mέτρησης12: Ολοκληρώνω

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2550 Viewers
Βασικά Στοιχεία της Γλώσσας του Σώματος
No access plans exist.

Στόχοι Εργαστήριο:

 • Ορίστε τη γλώσσα του σώματος
 • Κατανόηση των πλεονεκτημάτων και ερμηνεία της γλώσσας του σώματος
 • Μάθετε να ερμηνεύσει βασικές κινήσεις της γλώσσας του σώματος
 • Αναγνωρίστε κοινά λάθη κατά την ερμηνεία της γλώσσας του σώματος
 • Κατανοήστε τη δική σας γλώσσα του σώματος και αυτό που επικοινωνείτε Πρακτική γλωσσικές δεξιότητες του σώματός σας
  Mονάδα Mέτρησης1: Ξεκινώ
  Mονάδα Mέτρησης2: Η επικοινωνία με τη γλώσσα του σώματος
  Mονάδα Mέτρησης3: Ανάγνωση γλώσσα του σώματος
  Mονάδα Mέτρησης4: Λάθη Γλώσσα του σώματος
  Mονάδα Mέτρησης5: Διαφορές μεταξύ των φύλων
  Mονάδα Mέτρησης6: Μη λεκτική επικοινωνία
  Mονάδα Mέτρησης7: Εκφράσεις του προσώπου
  Mονάδα Mέτρησης8: Γλώσσα του σώματος στις Επιχειρήσεις
  Mονάδα Mέτρησης9: Ψέματα και γλώσσα του σώματος
  Mονάδα Mέτρησης10: Βελτιώστε την γλώσσα του σώματός σας
  Mονάδα Mέτρησης11: Ταιριάζουν τα λόγια σας για την κίνησή σας
  Mονάδα Mέτρησης12: Ολοκληρώνω

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
3031 Viewers
Επιχειρηματικό Δαιμόνιο
No access plans exist.

Στόχοι Εργαστήριο:

 • Στο τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνει:
 • Μάθετε πώς να δείτε τη μεγάλη εικόνα
 • Ανάπτυξη στρατηγικής για τη διαχείριση των κινδύνων
 • Μάθετε πώς να ασκήσετε χρηματοοικονομικών γνώσεων
 • Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
 • Δαιμόνιο διαχείριση Πρακτική
 • Βρείτε βασικούς οικονομικούς μοχλούς
  Mονάδα Mέτρησης1: Ξεκινώ
  Mονάδα Mέτρησης2: Βλέποντας τις μεγάλες εικόνες
  Mονάδα Mέτρησης3: Βασικοί Δείκτες Απόδοσης
  Mονάδα Mέτρησης4: Στρατηγικές Διαχείρισης Κινδύνου
  Mονάδα Mέτρησης5: Αναγνωρίζοντας Εκδηλώσεις Εκμάθησης
  Mονάδα Mέτρησης6: Όσα πρέπει να ξέρετε αυτές τις απαντήσεις και Περισσότερα
  Mονάδα Mέτρησης7: Χρηματοοικονομική παιδεία(Ι)
  Mονάδα Mέτρησης8: Χρηματοοικονομική παιδεία(ΙΙ)
  Mονάδα Mέτρησης9: Επιχειρηματικό δαιμόνιο στη Διοίκηση
  Mονάδα Mέτρησης10: Κριτική Σκέψη στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
  Mονάδα Mέτρησης11: Βασικά Οικονομικά Μοχλοί
  Mονάδα Mέτρησης12: Ολοκληρώνω

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2756 Viewers
Επιχειρηματική Ηθική
No access plans exist.

Στόχοι Εργαστήριο:

 • Στο τέλος του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνει:
 • Ορισμός και κατανόηση ηθικής
 • Κατανόηση των πλεονεκτημάτων της ηθικής
 • Δημιουργία στρατηγικών για την εφαρμογή της δεοντολογίας στην εργασία
 • Αναγνωρίστε την κοινωνική και επιχειρηματική ευθύνη
 • Προσδιορισμός ηθική και ανήθικη συμπεριφορά
 • Μάθετε πώς να κάνει ηθικές αποφάσεις και να οδηγήσει με ακεραιότητα
  Mονάδα Mέτρησης1: Ξεκινώ
  Mονάδα Mέτρησης2: Τι είναι η Ηθική;
  Mονάδα Mέτρησης3: Εφαρμογή Δεοντολογία στο χώρο εργασίας
  Mονάδα Mέτρησης4: Εργοδότης / Τα δικαιώματα των εργαζομένων
  Mονάδα Mέτρησης5: Επιχειρήσεις & Κοινωνική Ευθύνη
  Mονάδα Mέτρησης6: Ηθικές αποφάσεις
  Mονάδα Mέτρησης7: Γνωστοποίηση
  Mονάδα Mέτρησης8: Διευθυντικά Ηθική
  Mονάδα Mέτρησης9: Ανήθικη συμπεριφορά
  Mονάδα Mέτρησης10: Ηθική στην επιχείρηση(Ι)
  Mονάδα Mέτρησης11: Ηθική στην επιχείρηση(ΙΙ)
  Mονάδα Mέτρησης12: Ολοκληρώνω

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
5167 Viewers
Επιχειρηματική Εθιμοτυπία
No access plans exist.

 Στόχοι Εργαστήριο:

 • Καθορισμός εθιμοτυπία και παρέχει ένα παράδειγμα του πώς εθιμοτυπία μπορεί να έχει αξία για μια εταιρεία ή οργανισμό.·      Κατανόηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με το πώς να κάνουν αποτελεσματική εισαγωγές.
 • Προσδιορισμός των 3 C για μια καλή εντύπωση.
 • Προσδιορίστε τουλάχιστον ένας τρόπος να ελαχιστοποιηθεί νευρικότητα, ενώ σε κοινωνικές καταστάσεις.
 • Κατανοήστε πώς να χρησιμοποιήσετε μια επαγγελματική κάρτα αποτελεσματικά.
 • Εντοπισμός και πρακτική τουλάχιστον ένας τρόπος για να θυμόμαστε ονόματα.
 • Προσδιορισμός των 3 βήματα δίνει μια χειραψία.
 • Απαρίθμηση τα τέσσερα επίπεδα της συνομιλίας και να αποτελέσει παράδειγμα για το καθένα.
 • Κατανόηση σερβίτσια, εθιμοτυπία πετσέτα, και τα βασικά ήθη τραπέζι.
 • Κατανόηση του πρωτοκόλλου παραγγελία σε ένα εστιατόριο, το χειρισμό αλκοόλ σε ένα επαγγελματικό γεύμα, πληρώνουν το λογαριασμό, και ανατροπή.
 • Να κατανοείτε βασικές κατευθυντήριες γραμμές, όταν πρόκειται για τη σωστή μορφή της διεύθυνσης, τα πρότυπα γραμματικής, και η χρήση των ακρωνυμίων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Κατανόηση βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του τηλεφώνου, τηλεφωνητή και κινητό τηλέφωνο.
 • Δηλώνουν τη διαφορά μεταξύ μιας τυπικής και μια άτυπη επιστολή
 • Δημιουργήστε ένα αποτελεσματικό «ευχαριστώ» σημείωμα
 • Να κατανοήσουν την έννοια των χρωμάτων στο ντύσιμο για την επιτυχία
 • Διαφοροποίηση μεταξύ των επιβλητικός ρουχισμός, ημι-επίσημη, επίσημη και μαύρη γραβάτα φόρεμα κώδικα.
 • Κατανόηση βασικών κατευθυντήριων γραμμών σε διεθνές εθιμοτυπία.
  Mονάδα Mέτρησης1: Ξεκινώ
  Mονάδα Mέτρησης2: Κατανόηση εθιμοτυπία
  Mονάδα Mέτρησης3: Δικτύωση για την επιτυχία
  Mονάδα Mέτρησης4: Συστήνω εκδήλωση
  Mονάδα Mέτρησης5: Η Τραπεζαρία με στυλ
  Mονάδα Mέτρησης6: Τρώγοντας έξω
  Mονάδα Mέτρησης7: Εθιμοτυπία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των επιχειρήσεων
  Mονάδα Mέτρησης8: Εθιμοτυπία τηλέφωνο
  Mονάδα Mέτρησης9: Η γραπτή επιστολή
  Mονάδα Mέτρησης10: Φόρεμα για την επιτυχία
  Mονάδα Mέτρησης11: Διεθνές εθιμοτυπία
  Mονάδα Mέτρησης12: Ολοκληρώνω

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 Reviews)
12 Weeks
3779 Viewers