(ΑΔ)Ανάπτυξη Του Ανθρώπινου Δυναμικού

ΑΔ για τα Διευθυντικά Στελέχη
No access plans exist.

Στόχους Του Μαθήματος:

 • Προσδιορισμός οι βασικοί τομείς του διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην κάτω γραμμή
 • Εξηγεί η διαδικασία για την απασχόληση με ιδιαίτερη έμφαση σχετικά με τη νομική παγίδες να αποφεύγονται και πότε να επιστήσει για εξειδικευμένες συμβουλές
 • Δημιουργεί το σωστό περιβάλλο για να προσελκύσουν και διατηρεί καλοί άνθρωποι
 • Εφαρμόζεται μια κριτική διαδικασία να βελτιωθεί τους διαχείριση του προσωπικού
 • Κάνει το περισσότερο αποτελεσματικός χρήση του ίδιο με το προσωπικό

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2509 Viewers
Επαγγελματική Εξέλιξη(ΑΔ) για τις Επιχειρήσεις στον Τομέα
No access plans exist.

Στόχους Του Μαθήματος:

 • Έχει μια κατανόηση του πώς στρατηγικής ανθρώπινου δυναμικού μπορεί άμεσα επιρροή τη κατώτατη γραμμή
 • Έχει εντοπιστεί πώς να συντάξει οι στρατηγικές,σχέδια και διεργασίες να συναντήσει το ρεύμα και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων
 • Έχει μία βαθή γνώση του πώς αυτά τα εργαλεία και διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη
 • Έχει συζητηθεί πώς να δουλέψει με τους διαχειριστές γραμμή για την επιτυχή υλοποίηση
 • Έχουν κατανοήσει η ψυχολογία των κινήτρων και πώς δέσμευση των εργαζομένων μπορεί να βελτιώσει της επιχείρησής σας
 • Εξέταση τρέχουσας των ανθρώπινων πόρων Θέματα και νομικές ενημερώσεις

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2972 Viewers
Τεχνικές επιλογής Συνέντευξη
No access plans exist.

Στόχους Του Μαθήματος:

 • Αναγνωρισμένοι οφέλοι κανούν επιλογή tων ορθών αποφάσεων
 • Ασκείται καθορισμό των κριτηρίων επιλογής
 • Ασκείται ακρόασης& τεχνικές ανάκρισης
 • Εξέτασε ένα αποτελεσματικό μοντέλο λήψης αποφάσεων
 • Εξέταση των συμπεριφορικές δεξιότητες μιας αποτελεσματικής συνέντευξης
 • Αποδεδειγμένη ικανότητα τους να δομήσει μια συνέντευξη επιλογής
 • Πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία παρατηρούμενη συνέντευξη
 • Αναπτύχθηκε ένα προσωπικό σχέδιο δράσης

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2420 Viewers