Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Η πρωταρχική μας αποστολή είναι να δημιουργήσουμε έναν αειφόρο κόσμο μέσω της συνεργασίας με τους επιχειρηματικούς μας εταίρους, πελάτες και κοινότητες. 

Σχεδιάζουμε έναν κόσμο στον οποίο όλοι μπορούν να οδηγήσουν μια ευημερούσα και αξιοπρεπή ζωή μέσα στα όρια των φυσικών πόρων με αυστηρή τήρηση των δεοντολογικών επιχειρηματικών πρακτικών.

Αυτές οι πρακτικές περιγράφονται στις Επιχειρηματικές μας Αρχές και τις Βασικές Αξίες, οι οποίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε ό, τι κάνουμε και καθορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρήσεις μας και λειτουργούμε ως εταιρείες, καθώς και αυτό που περιμένουμε από τους επιχειρηματικούς εταίρους μας.