İG-İŞ GELİŞİMİ

Takdir Edici Sorgulama
No access plans exist.

Atölye Hedefleri:

 • Takdir edici sorgulamanın anlamını öğrenmek
 • Olumlu düşünmek ve olumsuz düşünmekten kaçınmak
 • Diğerlerini olumlu düşünmeye teşvik etmek
 • İnsanlarda olumlu özellikleri fark etmek
 • Olumlu bir imaj yaratmak
 • Çalışanları pozitif bir ortamda yönetmek ve onlara rehber olmak
  Module 1: Başlarken
  Module 2: Takdir Edici Sorgulamaya Giriş
  Module 3: Düşünme Şeklinizi Değiştirmek
  Module 4: Dört D Modeli
  Module 5: Dört I Modeli
  Module 6: Takdir Edici Sorgulama Mülâkat Şekli
  Module 7: Beklenilen Gerçeklik
  Module 8: Pozitif Görünüşün Gücü
  Module 9: Takdir Edici Sorgulama İle Değişimi Etkilemek
  Module 10: Takdir Edici Sorgulama İle Koçluk ve Yöneticilik
  Module 11: Pozitif Bir Çekirdek Oluşturmak
  Module 12: Bitirirken

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
3228 Viewers
Girişkenlik ve Kendine Güven
No access plans exist.

Atölye Hedefleri:

 • Bu atölyenin sonunda:
 • Girişkenliği ve kendine güveni tanımlayabilecek ve dört iletişim şeklini sıralayabilecek
 • Olumsuz düşünce şekillerini tanımlayabilecek ve olumsuz düşüncelerle baş edebilecek
 • Dinlemek ile duymak arasındaki farkı açıklayabilecek ve iletişimde beden diliyle sorgulama becerilerinin önemini anlayabilecek
 • Hedef belirlemenin önemini tanımlayabilecek ve girişken davranış için hedefler belirlemeyi uygulayabilecek
 • Kendi değerinizi anlamak için olan metodolojileri kullanabilecek ve pozitif öz-konuşma yapabilecek
 • Hoş bir görünüşün ve beden dilinin neden güçlü bir ilk intiba yaratmak için olmazsa olmaz olduğunun sebeplerini sıralayabilecek
 • "Ben-Mesajları" olarak adlandırılan pozitif iletileri yollayabilecek
 • Bir sunum görevinde STAR modelini davanızı savunmak için kullanabilecek
 • Anlaşmazlık ifade eden atılgan metodlar ve anlaşma-yapıcı teknikler ile ilişki kurma yeteneklerinizi gösterebilecek
 • Zor kişilerarası durumlarda olumlu sonuçlar almak için stratejiler uygulayabileceksiniz
 
  Module 1: Başlarken
  Module 2: Özgüven Sizin İçin Ne Anlama Geliyor?
  Module 3: Hedeflerinize Engeller
  Module 4: İletişim Becerileri
  Module 5: Hedef Belirlemenin Önemi
  Module 6: İyi Hissetmek
  Module 7: İyi Görünmek
  Module 8: İyi Konuşmak
  Module 9: Güçlü Sunumlar
  Module 10: Baş Etme Teknikleri
  Module 11: Zor Davranışlarla Baş Etmek
  Module 12: Bitirirken

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2610 Viewers
Effective Business Report Writing
No access plans exist.

   Workshop Objectives:

 • Organize a binder`
 • Prepare checklists
 • Understand succession planning
 • Collect the correct tools
 • Develop procedures

Module1: Getting Started 11
Module2: Why Your Office Needs Adminstrative Procedures 13
Module3: Gathering the Right Tools 21
Module4: Identiyfing Procedures to Include 29
Module5: Top Five Procedures to Record 37
Module6: What to Include in Your Binder (I) 45
Module7: What to Include in Your Binder (II) 54
Module8: Organizing Your Binder 62
Module9: What Not to Include in the Procedure Guide 70
Module10 Share Office Procedure Guide 78
Module11 Successfully Executing the Guide 86
Module12: Wrapping Up 94

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2618 Viewers
Dikkat Yönetimi
No access plans exist.

Dikkat Yönetimi Atölye Hedefleri:

 • Dikkat yönetimini tanımlamak ve anlamak
 • Farklı dikkat türlerini belirlemek
 • Hedefler ve SMART hedefler için stratejiler geliştirmek
 • Dikkat toplayan metotlara aşina olmak
 • Ertelemeye son vermek
 • Zamana öncelik vermeyi öğrenmek
 
  Module 1: Başlarken
  Module 2: Dikkat Yönetimine Giriş
  Module 3: Dikkat Türleri
  Module 4: Hedef Belirleme Stratejileri
  Module 5: Meditasyon
  Module 6: Dikkatinizi Eğitmek
  Module 7: Dikkat Alanları Modeli
  Module 8: SMART Hedefler
  Module 9: Dikkatinizi Odaklı Tutmak
  Module 10: Erteleme
  Module 11: Zamanınıza Öncelik Vermek
  Module 12: Bitirirken

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2698 Viewers
Basit Muhasebe
No access plans exist.

Atölye Hedefleri:

 • Bu atölyenin sonunda katılımcılar:
 • Temel muhasebe terminolojisni anlayacak
 • Kasa ve tahakkuk muhasebesi metotları arasındaki farkları belirleyecek
 • Borçlu hesaplarıyla alacak hesaplarına aşina olarak işletmelerini takip edecek
 • İşletme finansmanlarını belgelemek amacıyla günlük ve genel muhasebe defteri kullancak
 • Bilançoyu kullanacak
 • Farklı mali tablo türlerini tanımlayacak
 • Bütçe yaratma nedenlerini belirleyecek ve gerçekten bir bütçe yaratacak
 • İç ve dış denetim hakkında bilgilenecekler
 
  Module 1: Başlarken
  Module 2: Basit Terminoloji (I)
  Module 3: Basit Terminoloji (II)
  Module 4: Muhasebe Metotları
  Module 5: İşletmenizi Takip Etmek
  Module 6: Bilançoyu Anlamak
  Module 7: Diğer Mali Tablolar
  Module 8: Bordro Muhasebesi/Terminolojisi
  Module 9: Dönem Sonu Prosedürleri
  Module 10: Finansal Planlama, Bütçeleme ve Kontrol
  Module 11: Denetim
  Module 12: Bitirirken

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2516 Viewers
How to Become a More Likeable Boss
No access plans exist.

Atölye Hedefleri: Atölye sonunda katılımcılar aşağıdakileri öğrenecekler:

 • Liderlik vasıflarının nasıl geliştirileceğini öğrenmek
 • Etkili bir şekilde nasıl temsilci tayin edileceğini bilmek
 • Kendileri ve başkaları için ilham verici ve girişken görevler seçmek
 • Başkalarına liderlik yapmada bilgelikten ve anlayıştan yararlanmak
 • Ekibin rollerini belirlemek
 • Başkalarına güvenmeyi ve onların güvenini kazanmayı öğrenmek
 
  Module 1: Başlarken
  Module 2: Sevilmek mi Korkulmak mı Daha İyidir?
  Module 3: Bir Hizmet Olarak Liderlik
  Module 4: Tasarım Temelli Liderlik
  Module 5: Motivasyonu Anlamak
  Module 6: Yapıcı Eleştiri
  Module 7: Tonun Önemi
  Module 8: Takımınıza Güvenmek
  Module 9: Takımınızın Güvenini Kazanmak
  Module 10: Takımınızı Kurmak ve Güçlendirmek
  Module 11: Sizin Patronunuz Sizsiniz
  Module 12: Bitirirken

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2550 Viewers
Temel Beden Dili
No access plans exist.

Atölye Hedefleri:

 • Beden dilini tanımlamak
 • Beden dilini çözmenin yararlarını ve amacını anlamak
 • Temel beden dili hareketlerini anlamak
 • Beden dilini çözmeye çalışırken sık yapılan yanlışların farkına varmak
 • Kendi beden dilini ve ne mesaj iletmeye çalıştığını anlamak
 • Beden dili becerilerini uygulamak
 
  Module 1: Başlarken
  Module 2: Beden Dilinizi Konuşturmak
  Module 3: Beden Dilini Okumak
  Module 4: Beden Dili Hataları
  Module 5: Cinsiyet Farkları
  Module 6: Sözsüz İletişim
  Module 7: Yüz İfadeleri
  Module 8: İş Hayatında Beden Dili
  Module 9: Yalan Söylemek ve Beden Dili
  Module 10: Beden Dilinizi Geliştirmek
  Module 11: Söylediklerinizi Hareketlerinizle Uyumlu Hale Getirmek
  Module 12: Bitirirken

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
3031 Viewers
İş Zekâsı
No access plans exist.

Atölye Hedefleri Bu atöyle sonunda katılımcılar aşağıdakileri öğrenmiş olacaktır:

 • Büyük resmi görmeyi öğrenmek
 • Risk yönetim stratejisi geliştirmek
 • Finansal okur-yazarlığın nasıl uygulanacağını öğrenmek
 • Eleştirel düşünmeyi öğrenmek
 • Yönetim zekâsını uygulamak
 • Temel finansal kaldıraçları bulmak
 
  Module 1: Başlarken
  Module 2: Büyük Resmi Görmek
  Module 3: TPGler (Temel Performans Göstergeleri)
  Module 4: Risk Yönetim Stratejileri
  Module 5: Öğrenim Etkinliklerini Tanımak
  Module 6: Bu Cevapları ve Daha Fazlasını Bilmelisiniz
  Module 7: Finansal Okur-Yazarlık (I)
  Module 8: Finansal Okur-Yazarlık (II)
  Module 9: Yönetimde İş Zekâsı
  Module 10: İş Hayatında Eleştirel Düşünme
  Module 11: Temel Finansal Kaldıraçlar
  Module 12: Bitirirken

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2755 Viewers
İş Etiği
No access plans exist.

Atölye Hedefleri

 • Bu atöyle sonunda katılımcılar aşağıdakileri öğrenecekler:
 • Etiği tanımlamak ve anlamak
 • Etiğin yararlarını anlamak
 • Etiği işyerinde uygulamak için stratejiler geliştirmek
 • Sosyal ve iş sorumluluğunu tanımak
 • Etik ve etik-dışı davranışı belirlemek
 • Etik kararlar vermeği ve dürüst bir şekilde liderlik yapmayı öğrenmek
  Module 1: Başlarken
  Module 2: Etik Nedir?
  Module 3: Etiği İşyerinde Uygulamak
  Module 4: İşveren/Çalışan Hakları
  Module 5: İş Sorumlulukları ve Sosyal Sorumluluklar
  Module 6: Etik Kararlar
  Module 7: Bilgi Uçurma
  Module 8: Yönetim Etiği
  Module 9: Etik-Dışı Davranış
  Module 10: İş Etiği (I)
  Module 11: İş Etiği (II)
  Module 12: Bitirirken

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
5167 Viewers
İş Görgüsü
No access plans exist.

Atöyle Hedefleri

 • Görgü nedir tanımlamak ve görgünün bir şirket ya da kurum için nasıl değerli olabileceğinin bir örneğini vermek
 • Nasıl etkili tanışma yapılacağının talimatlarını anlamak
 • İyi bir etkinin 3 C'sini belirlemek
 • Sosyal durumlarda gerginliği minimize etmenin en az bir yolunu belirlemek
 • Bir kartviziti etkili bir şekilde nasıl kullanılacağını anlamak
 • İsimleri hatırlamak için en az bir yol belirlemek ve uygulamak
 • El sıkışmasının 3 adımını belirlemek
 • Konuşmanın dört evresini numaralandırmak ve her biri için bir örnek vermek
 • Servis düzenini, peçete adabını ve temel sofra adabını öğrenmek
 • Bir restoranda sipariş verme, iş yemeğinde içki kullanımı, hesap ödeme ve bahşiş verme protokollerini anlamak
 • E-postalarda doğru hitap şekilleri, dilbilgisi standartları ve kısaltma kullanımı hakkındaki temel talimatları anlamak
 • Telefon, telesekreter ve cep telefonu kullanımındaki temel talimatları anlamak
 • Resmî ve gayri resmî mektup arasındaki farkı söylemek
 • Etkili bir "Teşekkürler" notu hazırlamak
 • Başarılı olmak için giyimde renklerin anlamını kavramak
 • Günlük, yarı-resmi, resmi ve smokin tarzı kıyafet yönetmelikleri arasındaki farkı göstermek
 • Uluslararası görgü ile ilgili temel talimatları anlamak
 
  Module 1: Başlarken
  Module 2: Görgüyü Anlamak
  Module 3: Başarı İçin Ağ Kurmak
  Module 4: Karşılaşma ve Tanışma
  Module 5: Birinci Sınıf Akşam Yemeği
  Module 6: Dışarıda Yemek Yemek
  Module 7: İş E-Postası Görgü Kuralları
  Module 8: Telefon Görgü Kuralları
  Module 9: Yazılı Mektup
  Module 10: Başarı İçin Giyinmek
  Module 11: Uluslararası Görgü
  Module 12: Bitirirken

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 Reviews)
12 Weeks
3779 Viewers