Çevre Yönetimi

Çevre Yönetimi
No access plans exist.

 • Çevre Yönetimine Giriş
 • Neden Çevre Yönetimi
 • Çevre, Kirlilik, Sürdürülebilir Gelişim Nelerdir
 • Belirli Tehlikeler
 • ISO 14001'in Prensipleri
 • Ortak Hukuk, Yasa Hukuku
 • Çevre Mevzuatı
 • IPC ve LAPC, Kara Atıkları, Kamusal Kirlilik
 • Çevre Mevzuatında Avrupanın Rolü
 • Su Mevzuatı
 • Su Endüstrisi Üzerinde Değerlendirmeler
 • Mevzuat Kontrolü
 • Kontrollü Suyun Tanımı
 • Su Tüketiminin Çevresel Etkileri
 • Kirlilik Önleme Teknikleri
 • Su Tüketimini Azaltacak Uygulanabilir Önlemler
 • Hava
 • Çevre Koruması Mevzuatı
 • Hava Kirliliği Kontrolünün Tarihi
 • Ortak Hukuk Görevleri
 • Hava Kirliliğinin Çevresel Etkileri
 • Taşıt ve Trafik Yönetimi
 • Atık Yönetimi Mevzuatı
 • Kontamine Olmuş Arazi
 • Atık Nedir
 • Atık İmha İşlemlerinin Çevresel Etkileri
 • Atık Miktarını Azaltmak İçin Uygulanabilir Önlemler
 • Enerji Yönetimi Mevzuatı
 • Enerji Tüketiminin Çevresel Etkileri
 • Enerji Tüketimini Azaltmak İçin Uygulanabilir Önlemler
 • Alternatif Enerji Kaynakları
Bu ders, çevresel sorunları kurumlarının politikaları, mevzuatlar ve en iyi uygulama kuralları çerçevesinde yönetmek isteyen kişiler içindir. Hedef: Sorumluluk mevkilerinde olan kişilerin çalışma süreçleriyle ilgili çevresel sorunları kavraması ve bunlarla nasıl başa çıkacağını anlamasını sağlamaktır. Ders Hedefleri: Dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından delegeler aşağıdakileri öğrenmiş olurlar:
 • Çevresel tehlikeleri hem genel hem de kurumsal açıdan belirlemek
 • Çevresel konularda yönetim prensiplerini uygulamak ve doğru yönetim uygulamaları konusunda bilgilendirmek
 • Üst yönetim dahil, kurumdaki bütün mevkilerdeki çalışanları etkili bir şekilde çevresel uygulamalar konusunda bilgilendirmek
 • Güncel iyi uygulamaları göz önünde bulunduran çevresel incelemeler sunmak
 • Çalışanların çevresel konularda yeterli derecede ve uygun bilgi, eğitim ve denetime ihtiyaçları olduğunun farkına varmak; ve
 • Çevresel mevzuata uyum konusunda kurumların sorumluluklarını belirlemek
Ders İçeriği: Çevresel Sorumluluk Yönetimi, altı ana modülden ve kuruma spesifik olarak ileri bir modül seçeneğinden oluşur. Toplam 24 saat veya fazla bir değerlendirme süresine sahip bir doğrudan girdiye ihtiyaç duyulur. Teslimat zaman tablosu esnek olup modüller, kurum odaklı olmaları için geliştirilebilirler. Modül 1: Çevresel sorunlara ve onların yönetimine giriş Modül sonunda delegeler aşağıdaki konulara hakim olmalıdırlar: •  Çevrenin değerini kavramak ve kurumlarının çevreye olan etkisini hem kapsam hem de 'Çevresel ayak izi' açısından anlamalarını sağlamak. •  Kurumlarının genel yönetim planlamalarının içerisine çevre görüşünün dahil edilebilmesi için finansal, hukuki ve etik bir bakış açısı hazırlamak. •    Sürdürülebilir gelişimin prensiplerini ortaya koymak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının nasıl kullanılacağını belirlemek; ve •    İşyeri aktiviteleri ile ilgili çevresel tehlikeleri tanımlama   Modül 2: Hukuki Gereksinimler Modülün sonunda delegeler aşağıdaki konulara hakim olabileceklerdir: •    Çevre ile ilgili mevzuatın ana hatlarını belirleme •    Çevreden sorumlu düzenleyici kurumları tanımlayabilme •    Ne zaman bir çevresel etki değerlendirmesi gerektiğini kavrama •    Avrupa talimat sistemlerinin...

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2576 Viewers