Profesyonel Proje Yönetim Hizmetleri

(PRAG’a uygun genel yaşam döngüsü proje yönetimi)

(AB destekli proje çağrıları için danışma desteği ve teknik destek)

ALAN:

 1. Toplumsal Gelişim,
 2. Kırsal Gelişim,
 3. KOBİ Gelişimi
 4. Sivil Toplum Gelişimi,
 5. Sürdürülebilir Gelişim

Proje başlatma ve planlama hizmetleri

 • Fizibilite çalışmaları
 • İş plânı analizi
 • Müşteri yelpazesini, planlamasını ve ücretini tahmin etme
 • Satın alma planlaması (tedarikçi değerlendirmesi)
 • Proje sözleşmesi ve önerisi hazırlama
 • Proje değerlendirme (program, portfolyo seviyesi)
 • Projenin uygulanmasıyla ilgili hizmetler
 • Proje sağlamak
 • İzleme ve gözetme
 • Kalite temin / Kalite kontrol
 • Proje Asıl Kaynak Paylaşımı
 • Halkla İlişkiler etkinlikleri ve bilgilendirme kampanyaları organizasyonu
 • Farklı hedef gruplarına bilgi materyalleri üretimi ve dağıtımı
 • Eğitim (Proje Döngüsü Yönetimi, Topluluk Bazlı Turizm, Doğa Koruma, Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Gelişim, Stratejik İletişim)

 

Proje risk yönetimi

 • Risk tanımlama ve sınıflandırma
 • Risk şiddeti matrisi (olasılık/etki değerlendirmesi)
 • Nitel ve nicel risk analizi
 • Risk azaltma ve kontrol etme (strateji, risk planı, izleme ve kontrol etme)

 

Sözleşme yönetimi

 • İhaleler ile ilgili danışmanlık
 • Tedarikçi yönetimi
 • [Alt yüklenici/Taşeron] yönetimi

 

Proje süreciyle ilgili hizmetler

 • Proje süreciyle ilgili danışmanlık
 • Proje ofis alt yapısı, yönetimi ve desteği
 • Toplantılar, eğitimler, workshop’lar planlama ve kolaylaştırma
 • Paydaş analizi
 • Katılımcı anketler, mülâkatlar (geleneksel, web-bazlı)
 • A.B. tarafından finanse edilen projeler için danışma desteğinin ve teknik desteğin uygulanması

 

ALAN:

6. Çevre koruması

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (kara ve deniz ortamlarındaki siteler için ÇED geliştirmek, kabul prosedürü için destek)
 • Entegre prosedürlerin uygulanması (çevre, doğa, çevre koruma için entegre koşullar)
 • Planlar için Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi (çalışmaların geliştirilmesi ve prosedür desteği)
 • İzin alma destek hizmetleri
 • Durum tespit raporları
 • Çevrenin durumu hakkında raporlar (köyler, belediyeler, şehirler)
 • Çevre koruması raporları
 • Çevre yönetim planları

Profesyonel Mühendislik Tasarımı ve Kontrat Yönetim Hizmetleri

 • Fizibilite çalışmaları
 • Yatırım öncesi çalışmalar
 • Yatırım çalışmaları
 • İş planları
 • Konum çalışmaları
 • Konsept tasarımı
 • Ön tasarım
 • Ana Mimari Tasarım (Enerji Verimli Yapılar)
 • Ana İnşaat Mühendisliği Tasarımı
 • Uygulama Tasarımı
 • PRAG ve FIDIC prosedürlerine uygun İhale Dosyaları Hazırlanması
 • İnşaat sonrası dokümantasyon
 • Proje zamanlama (zaman, mali, kaynaksal)
 • Mal, İş ve Hizmet Alımı
 • Profesyonel fikirler, raporlar ve incelemeler
 • AB PRAG ihale prosedürlerine uygun proje yönetimi
 • FIDIC Sözleşme Koşulları ve ihale prosedürlerine uygun sözleşme yönetimi
 • İnşaat ve Mühendislik Denetimi
 • Kalite Güvencesi
 • PRAG’a ve FIDIC’e Uygun Talep ve Satın Alma Sorunları ve Sözleşme Prosedürleri
 • Miktar Araştırması
 • İnşaat Alanlarında Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
 • Büyük Çok-uluslu ve Çok-disiplinli Proje Ekiplerinin Yönetimi
 • Eğitim (İşyerinde Sağlık ve Güvenlik)
 • Tasarım Bildirimi (tasarımın yabancı mimarlar ve mühendisler tarafından geliştirildiği zaman yerel hukuki gereksinimlere uygun yeniden tasarım)