Koçluk

TotalSDI, davranışlara şekil veren güdüleri keşfetmenizde ve etkilemenizde yardımcı olacak sekiz adet uygulanabilir ve güvenilir araç içermektedir. Bu araçlar, önemli bilgiler ve insanların daha iyi liderler geliştirmek, daha etkili ekipler kurmak ve çekişmelerin artan masraflarını azaltmak için kullanabileceği, kanıtlanmış bir metot sunmaktadır.

Kayıp Halka

Değerlendirmelerimiz, liderlik ile kurumsal performans arasında bir ilişki kurar. Araştırmalara göre çoğu zaman “yumuşak” bir beceri olarak görülen ilişkilerin, kurumsal ve ekip içi performansta doğrudan bir rolü vardır. Yeni hedefler, farklı ekip üyeleri, değişen roller, yapılar ve yükümlülükler, günümüz işyerlerinin, kurumun her seviyesinde stres, çekişme ve daha başka türlü ilişkilere değin sorunlar yaratmaktadır. Bozuk iş ilişkileri, çoğu zaman işletmeyi her yüzüyle, kurul ve yönetim içi ilişkilerini, müşteri ilişkisi yönetimini, tedarikçi ortaklıklarını ve işçi-işveren ilişkilerini etkileyen çekişmelerle sonuçlanır.

Çekişme; liderleri, ekipleri ve bireyleri etkiler ve günümüz çalışma ortamlarında ortaya çıkan tipik sorunların altında yatan ana etmendir. Araştırmalara göre performans sorunlarının %65’inden fazlası, kurumun herhangi bir kısmında olan bozuk ilişkilerden dolayı gerçekleşmektedir. Kurumlar için en pahalıya patlayan şey bilgi, beceri, motivasyon eksikliği değil, ilişkilerin doğru bir şekilde yönetilememesidir.

TotalSDI’ın değerlendirme paketi, bu sorunların ana sebeplerine iner ve bu şekilde insanlar nasıl liderlik yapacaklarına ve birbirleriyle nasıl çalışacaklarına dair mantıklı ve sürdürülebilir değişiklikler gerçekleştirirler.

 

Benim Dilimde Konuşuyorsunuz!

assesments-overview

Birisinin motivasyon dilini – onlar için neyin ve daha önemlisi neden önemli olduğunu – anladığınız zaman farklılıklarınız git gide kaybolur ve empati yeteneğiniz gelişir. Bu; evde, topluluk içerisinde, işte ya da insanlarla etkileştiğiniz her yerde daha iyi seçimler yapmanızı sağlar. Bu sayede ekip içinde daha sağlam performans sergilenir ve daha iyi sonuçlar alınır.

Araç Paketi

İnsanların belli bir durum karşısında verdikleri tepkinin nedenini anlayarak daha iyi kararlar alabilir ve yıkıcı çekişmelerden daha etkili bir biçimde sakınabilir ya da onlarla daha iyi baş edebilirsiniz. TotalSDI, daha iyi lider geliştirmek, daha etkili ekipler kurmak ve çekişmelerin yol açtığı masrafları düşürmek için gerekli araçları barındırmaktadır.

Güç Geliştirme Envanteri (SDI), insanların iki farklı durum karşısındaki – her şey yolunda giderken ve çekişme karşısındaki – davranışlarına nelerin yön verdiğini anlamalarında yardımcı olarak kendilerini daha iyi tanımalarını sağlar. Özfarkındalığı ve kişiler-arası farkındalığı artırılarak hem kişisel hem de kişiler-arası etkililik de artırılmış olur.
Daha Fazla Öğrenin >

SDI, davranışlara şekil veren güdüleri anlamak ve etkilemek için güçlü ve etkili bir araçtır. SDI, insanların kendilerini ve diğerlerini anlamaya karşı olan isteğinden yola çıkar ve bu anlayış sayesinde kişi, zihin açıklığı ve empati ile liderlik yapar, daha güçlü ekipler kurar ve çekişmeleri daha etkili bir şekilde yönlendirir.

Nedeninden Başlayalım

Her ne kadar birçok araç, halihazırda yaptığımıza odaklanırken SDI, işin daha derinine iner ve bizim neden diğerlerinden farklı bir şekilde hareket ettiğimizi anlamamızda bize yardımcı olur.

Sonuçlar, kişilerin kendilerini nasıl tecrübe ettiklerinin bir yansımasıdır – yani kişiler, görsel veri içinde kendilerini de görürler. Aynı zamanda kişiler kendilerini bir belli sınıfa yerleştirilmiş gibi de hissetmezler çünkü SDI, insanların farklı olduğu gerçeğini (birbirlerine benzeseler bile) ve farklı durumlar karşısında farklı tepkiler verebileceğini de kabul eder. Günümüz çalışma ortamları gittikçe daha çeşitli bireyler barındırmakta ve bundan dolayı farklılıklarımızın etkileşimlerimizi nasıl etkilediğini anlamak çok önemli bir hale gelmektedir. SDI, kim olduğumuzu ve bizi neyi yönlendirdiğini anlamak konusunda hem size hem de başkalarına bir temel oluşturur.

Bu bilgiler, özellikle çekişme evrelerinde çok önemlidir. SDI, “çift-durumlu bir araçtır” yani, gerçekleşen değişimlerin derecesini ve doğasını hem her şeyin yolunda gittiği durumda hem de çekişme durumunda gösterir.

Önemli Olanı Göstermek

assesments-sdi

SDI, kişilerin yedi Güdüsel Değer Sistemleri’nden (MVS) ve on üç Çekişme Dizileri’nden biriyle ilişki kurmalarında yardımcı olur. Her kişinin MVS’i, renkle kodlanmış üçgende bir nokta ile, Çekişme Dizileri ise, çekişme evrelerinde kişinin güdülerinin tipik olarak nasıl değiştiğini gösteren bir ok ile gösterilir. Birlikte çalışan kişiler ise sonuçlarının grupları bağlamında gösterildiğini görürler.

Bu kişilik resmi sayesinde insanlar sonuçları daha net görürler ve onlar hakkında daha rahat konuşabilir hale gelirler. SDI, insanları daha fazla anlayışlı olmaya ve daha yüksek kişiler arası etkililik sergilemeye iten ortak ve akılda kalıcı bir dil ortaya koyar.

SDI’ı deneyerek insanlar sadece davranışlarını değil, güdüsel değerlerini de öğrenebilirler. Çekişme ve güdüsel değerler birbiriyle yakından ilintilidir çünkü insanlar kendileri için önemli olan şeylerden dolayı çekişmeye girme eğilimdedirler ve bu, günümüzün sık sık değişen çalışma ortamları göz önünde bulundurulduğunda çok önemli bir bilgi olarak karşımıza çıkar.

Onu Diğerlerinden Ayıran Nedir

SDI, bir kurumun her seviyesi için güçlü bir araçtır. Verdiği önemli bilgiler sayesinde liderler ve ekip üyeleri, farklı bir şekilde düşünen, davranan ve iletişime geçen kişileri daha iyi anlarlar ve daha rahat etkilerler.

Meslekler daha karmaşık ve stratejik oldukça, sosyal ve duygusal yeterlilikler, özellikle liderler için başarıyı belirleyen anahtar unsurlardan olmuşlardır. İnsanlar daha üst mevkilere terfi edildikçe onların başarıları artık sadece finansal getiri yönünden değil, aynı zamanda önemli hissedarlarla olan ilişkilerini nasıl yönlendirdiklerine göre de ölçülür hale gelir.

SDI, her seviyeden liderlere, birbirleriyle nasıl iletişim kuracakları ve çalışacakları ve hem kişisel hem de takım içi kuvvetlerini işletmelerinin ihtiyaçlarına göre nasıl kullanacakları konusunda yardımcı olur. Bunun sonucunda çekişmeler azalır, iş birliği ve güven artar, bu sayede de sürdürülebilir sonuçlar elde etmek için yapıcı iş ilişkileri kurulur.

İşte SDI’ın sonuç elde etme yollarından birkaçı:

 • Güdüleri ölçer. Grafiklerin ardında yatan mantık, bizim için önemli olanın doğru bir resmini çizer – hareketlerimizden öteye giderek kişisel güdülerimizi ortaya çıkarır. Pek az insan değerlendirme sonuçlarına katılmaz ve bu da birçok kişinin kim olduğunun ve onları neyin yönlendirdiğinin resmini kabul edip bu resmedilen gerçeklikten yola çıkarak hareket etmeye başlayacağını gösterir.
 • Çift-durumludur. SDI, hem her şeyin yolunda gittiği hem de farklı çekişme evrelerinde olan durumlardaki davranışların ardında yatan güdüleri ölçer. İnsanlara, insanlar için neyin neden önemli olduğunu göstererek ve zor konular hakkında konuşmak için güvenli ve ortak bir dil kurarak çekişmelerden zararsız bir biçimde çıkma imkanı sağlar.
 • Bir zayıflığı güçlendirir. SDI, çeşitli güçlü yanlara nasıl kendimize has bir şekilde baktığımız ve diğerlerinin tavırlarını nasıl kendimize has bir şekilde değerlendirdiğimiz konusunda bize önemli bilgiler sunar. Bu şekilde ne zaman duruma, güdülerimize ve başkalarını yönlendiren güdülere göre farklı davranışlar sergilememiz gerektiğini fark ederiz.
 • Kendine has bir sistemdir. SDI’ın sağladığı bilgiler, insanların etkileştiği her durumu iyileştirmek açısından olmazsa olmazdırlar. Bununla beraber SDI, ilişki ve çekişme yönetimi becerilerini her türlü eğitim ve gelişim programına – ekip kurma, liderlik gelişimi, duygusal zekâ, vs. – sorunsuzca entegre olur. Başka bir deyişle SDI, hem insana yönelik hem de kurumsal sistemler için tasarlanmıştır.
 • Akılda kalıcıdır. Basit üçgen grafiği ve ana renklerin kullanımı sayesinde SDI, bir hayli görsel ve anlaması kolay bir araç haline gelir. Aynı zamanda deneyimsel eğitim metotlarını kullanarak herkes öğrenimi kolaylıkla içselleştirebilir. Bununla birlikte, güdüleri ve ilişkileri anlamak ve tartışmak için ortak bir dil kurduğu için de eğitim yüksek ölçüde sürdürülebilirdir.
 • Çekişmeyi kişiliklerden arındırır. Çıkışma sağlıklıdır ama çekişme yıkıcıdır. İnsanların diğerleri için neyin neden önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olarak ve zor konuları tartışmak için güvenli ve ortak bir dil kurarak SDI, çekişmeden kurtulmak için zararsız bir yol sunmaktadır.
 • Farklılıkları yüceltir. SDI, çeşitli güçlü yanlara nasıl kendimize has bir şekilde baktığımız ve diğerlerinin tavırlarını nasıl kendimize has bir şekilde değerlendirdiğimiz konusunda bize önemli bilgiler sunar.

Yazılı ya da Dijital Versiyonlar

SDI hem dijital hem de yazılı formatta mevcuttur. Yazılı formattakiler, katılımcılar tarafından herhangi bir teknik yardım ya da bilgiye almaksızın kullanılabilir ve bir etkinlikte bir sağlayıcı tarafından puanlanıp ardından yazılı ya da çevrimiçi rapor çıkarmak için internete yüklenebilir.

Değerlendirme, sağlayıcı için sınıfın sonuçlarını özetleyen 4 sayfalık bir rapor, katılımcı için sonuçların ve ana kavramların bir genel bakışını ve aynı zamanda katılımcının sonuçlarına uygun bilgi ve açıklama bulunduran 20 sayfalık kişisel bir rapor çıkarır.

Güç Portresi, bir kişinin 28 özgün güçlü yanı (ya da davranışı) nasıl gördüğünü ve kullandığını, onlar başkalarıyla çalışırken belli davranışları nasıl seçtiklerini resmetmek amacıyla derecelendirir
Daha Fazla Öğrenin >

Bizim başkalarında da görülen davranışlarımızdan biri de bir meslektaş ile yürüttüğümüz başa baş konuşmada olsun, bir ekip toplantısında olsun veya önemli bir müşteriyle etkileşim esnasında olsun, bu gibi diğerleriyle olan durumları yönlendirmek amacıyla kullandığımız güçlü yanlarımızdır. Güç Portresi, bizim bu güçlü yönlere nasıl öncelik verdiğimizin doğru bir resmini çizer ve bu şekilde her durum karşısında doğru güçlü yanımızı konuşturmamızda yardımcı olur.

Bir Güç Hikâyesi

Güç Portresi, 28 güçlü yönün ya da kişilerin önem verdiği ve birbirleriyle etkileşirken kullandıkları davranışların bir hikâyesini anlatır. Bu değerlendirme, 28 güçlü yönü, kişinin başkalarıyla etkileşiminde başvurduğu en önemli ve en önemsiz yolları resmedecek şekilde sıralandırır. Bu sayede farklı davranışlarda bulunarak daha iyi sonuçlar elde etmenin yolu açılır.

Bu portrede ölçülen güçlü yanlar kişinin teknik becerilerini değil; kendileri, diğerleri ve kurumları için bir hedefe ulaşmaya çalışırken seçtiği davranışları gösterir.

assesments-sp

Bu 28 farklı davranış sıralanarak kişilerin diğerleriyle etkileşirken güçlü yanlarını nasıl kullandıklarının anlık bir görüntüsü ortaya konur. Benzer SDI sonuçları olan kişiler çoğu zaman güçlü yanlarına farklı şekilde öncelik verirler. Bu portre insanların, aynı şeylerden motive olsak da istenilen sonuçlara ulaşmak için çoğu zaman farklı davranışlarda bulunduğumuzu anlamalarında yardımcı olur. Bu sayede insanlar, güdüleri ile başkalarıyla çalışırken güçlü yanlarını nasıl seçtikleri arasındaki bağı keşfederler.

İnsanlar, portrenin tepesindeki güçlü yanlara öncelik verirken aşağıda bulunanlardan sakınırlar. Bunun sonucunda kişi, etkili olmayan güçlü yönleri kullanabilir ya da bazı güçlü yönlere abartılı bir şekilde başvurabilir ve bu da hem yapıcı olmaz hem de çekişmelere sebebiyet verebilir.

Güç Portresi, kişisel güçlü yönleri ve bir ekibin ya da bir grup kültürünün güçlü yönlerini belirlemek için ideal bir araçtır. SDI ile birlikte insanlar bulundukları davranışlar ve verdikleri kararlar üzerinde kendi kendilerine derinlemesine düşünebilir hale gelirler. Kişiler, etki alanlarındaki insanlarla nasıl ilişki kurduklarının bir resmini çizerek, yeni beceriler, bilgiler ve bakış açıları edindikçe daha etkili değişiklikler yapabileceklerdir.

Yazılı ya da Dijital Versiyonlar

Güç Portresi hem dijital hem de yazılı formatta mevcuttur. Yazılı formattakiler, katılımcılar tarafından herhangi bir teknik yardım ya da bilgiye almaksızın kullanılabilir ve bir etkinlikte bir sağlayıcı tarafından puanlanıp ardından yazılı ya da çevrimiçi rapor çıkarmak için internete yüklenebilir.

Değerlendirme, sağlayıcı için sınıfın sonuçlarını özetleyen 3 sayfalık bir rapor, katılımcı için sonuçların ve ana kavramların bir genel bakışını ve aynı zamanda katılımcının sonuçlarına uygun bilgi ve açıklama bulunduran 15 sayfalık kişisel bir rapor çıkarır.

 

Abartılmış Güçlü Yönler Portresi bir kişinin 28 farklı güçlü yönleri ne sıklıkla abartılı bir şekilde kullanabildiğini sıralar (birçok kişinin “zafiyet” olarak nitelendireceği bir konuya bize özgü bir bakış açısı diyebiliriz). Bu şekilde aşırı derecede kullanılan güçlü yönlerin nelere mal olacağı hakkında derinlemesine bilgi elde edilir ve önlenebilir çekişmelerin kaynakları gün yüzüne çıkartılır.
Daha Fazla Öğrenin >

Bazen azlık daha iyidir ve iyi bir şeyin aşırıya kaçması da tehlikelidir. İlişkilerde seçtiğimiz güçlü yönlerde de durum aynıdır. Abartılmış Güçler Portresi, birçok değerlendirmenin girmediği sulara girip zafiyetlerin gizemini çözmeye çalışır. Bu sayede insanların, yapıcı olmayan davranışlarının kaynağını bu davranışları düzeltebilmeleri için bulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda da olası çekişme kaynakları ile güçlü yönleri abartmanın veya yanlış kullanmanın zararları hakkında derinlemesine bilgiler sunar.

Bir Denge Bulmak

Abartılmış Güçler portresi, insanların güçlü yanlarını nasıl kullandıklarını – ve bazen kötü bir şekilde kullandıklarını – görmelerine yardımcı olur. İyi niyetli bir davranış, abartılı bir şekilde veya yanlış bir durumda kullanıldığı için yanlış anlaşıldığı zaman kişinin kendisine zarar verebilir.

assesments-osp

Örneğin, en önemli güçlü yönlerinizden biri “Atılgan” olabilir ve birçok durumda muntazam bir şekilde işinize yarayabilir. Fakat bazı durumlarda ve bazı insanlar karşısında atılgan olmanız gerekirken diğerlerinde daha sabırlı ve dikkatli olmanız gerekebilir. Eğer her seferinde neticeyi ölçüp biçmeden harekete geçmeyi bir alışkanlık haline getirirseniz diğerleri sizi ihtiyatsız birisi olarak görebilir.

28 abartılmış güçlü yönlerin sıralanması, güçlü yönlerin neden ve ne zaman, sık sık veya uzun süredir aşırıya kaçarak tekrarlandığı düşünüldüğü veya o anki durumda uygun görülmediği için istenmedik sonuçlara sebebiyet verebileceğinin anlaşılmasında yardımcı olur. Bu portre, daha iyi sonuçlar elde etmek uğruna davranışların nasıl değiştirileceği konusunda derinlemesine düşünme fırsatı yaratmak için gerçekten elverişlidir.

 

Yazılı ya da Dijital Versiyonlar

Abartılmış Güç Portresi hem dijital hem de yazılı formatta mevcuttur. Yazılı formattakiler, katılımcılar tarafından herhangi bir teknik yardım ya da bilgiye almaksızın kullanılabilir ve bir etkinlikte bir sağlayıcı tarafından puanlanıp ardından yazılı ya da çevrimiçi rapor çıkarmak için internete yüklenebilir.

Değerlendirme, sağlayıcı için sınıfın sonuçlarını özetleyen 3 sayfalık bir rapor, katılımcı için sonuçların ve ana kavramların bir genel bakışını ve aynı zamanda katılımcının sonuçlarına uygun bilgi ve açıklama bulunduran 7 sayfalık kişisel bir rapor çıkarır.

Güç Geliştirme Envanteri (SDI) – Geribildirim Versiyonu algıdaki farklılıkları gün yüzüne çıkarır ve sağlıklı konuşma ile yapıcı geribildirimi teşvik eder.

Daha Fazla Öğrenin >

Günümüz çalışma ortamında geribildirim, sizin performansınızı ve diğerlerinin performansını artırmak için önemli bir yarar sağlar.

Eğer biz, [sadece kendimizin kendimizi nasıl algıladığını bilirsek/başkalarının bizi nasıl algıladığını hiç öğrenmezsek], büyük ihtimal kendimizle ilgili [önyargılı/taraflı] bir görüşe sahip olur ve asla en verimli şekilde çalışamayız. Görüşümüz zaman zaman tamamen doğru olabilirken zaman zaman da hem güçlü yönlerimizi hem de zafiyetlerimizi görmemizi engelleyen kör noktalarımızın kurbanı oluruz. Başkalarıyla etkili bir şekilde çalışabilmek için de bunların ikisine de ihtiyacımız olur. Başkalarının bizi nasıl algıladığını anlayarak hem dengeye ulaşma hem de kendimizi keşfetme fırsatımız olur ve bu unsurlardan ikisi de daha güçlü ve daha etkili ekipler kurmanızda yardımcı olur.

İnsanların kendilerini başkalarına kıyasla farklı bir şekilde görmeleri az rastlanan bir şey değildir. Geribildirim Versiyonu, hem resmi hem de gayri resmi durumlarda geribildirim verme konusundaki sıkıntılara ve fırsatlara değinmek için özellikle hazırlanmış bir SDI ve Güç Portresi sunar.
assesments-feedback

The SDI Geribildirim Versiyonu® olası algı ya da davranış değişiklikleri konusunda konuşmalar başlatmak için hem bire bir hem de 360 derecelik uygulamalar için kullanılabilir. Bu değerlendirme, yanlış anlaşılmaları gün yüzüne çıkarır, anlayışa kapıları aralar ve hem dürüst hem de yapıcı geribildirimler için fırsatlar sağlar. Çatışmasız bir şekilde geribildirim alışverişi yapma yolu ortaya koyar.

Geribildirimli Güç Portresi geribildirim veren kişiye, başka bir kişinin ilişkilerinde en sık ve en az kullandığı güçlü yönlerinin bir betimlemesini yapma fırsatı tanır. Bu da algılanan davranışlar hakkında yapıcı geribildirimler içeren dürüst bir konuşma yapmanın etkili bir yoludur. Kullanımı kolay eksiklik analizi sayesinde tartışmaya ve bilgilendirmeye açık spesifik konular belirlenir.

Geribildirimli Abartılmış Güçler Portresi geribildirim veren birisine, bir ilişkide çekişmeye yol açan olası sebebe değinmek için kendine özgü ve çatışmasız bir fırsat sağlar. İnsanların diğerleri hakkında yaptığı varsayımlara parmak basar ve anlaşmazlıkların çözülmesinde yardımcı olur. Daha da önemlisi, çoğu zaman çekişme ile sonuçlanabilen ve ilişkileri zedeleyebilen algı farklılıklarına değinir. Kullanımı kolay eksiklik analizi sayesinde tartışmaya ve bilgilendirmeye açık spesifik konular belirlenir.

Bu araçlar, beceriler ve yeterlilikler yerine davranışların nasıl algılandıklarına odaklanarak çok farklı bir yaklaşım sunarlar. Farkındalığımız arttıkça, yanlış algılamalar, yanlış anlaşılmalar ve çekişmeler daha bilinçli bir bakış açısı ve daha etkili eylemler ile yer değiştirir.

 

Güç Portresi – Geribildirim Versiyonu geribildirim veren kişilere, başka bir kişinin ilişkilerinde en sık ve en az kullandığı güçlü yönlerinin bir betimlemesini yapma fırsatı tanır. Bu da bu algıları gün yüzüne çıkararak yapıcı geribildirimler vermenin yolunu açar.
Daha Fazla Öğrenin >

 

Hayalkırılığı çoğu zaman yanlış beklentilerin bir yan etkisinden başka bir şey değildir. Bir iş ya hallolmaz ya da iyi halledilmez. Kalpler kırılır. İlişkiler zedelenir. İşteki memnuniyetimiz azalır. Yine de bize beklentiler koyan bir dünyada çalışır ve yaşarız. Bir kendimizden ve diğerlerinden bir şeyler bekleriz, diğerleri de bizden.

assesments-expectations

Güç Portresi Beklentiler Versiyonu bir role ait beklentileri kişisel güçlü yönlerle karşılaştırır. Kişilerin ve ekiplerin, bir rolde başarılı olmak için gerekli olduğunu düşündükleri güçlü yönleri sıralama fırsatı tanır.

Bu değerlendirme spesifik hedeflere ya da sonuçlara değil aksine insanların belli rollerde ya da ilişkilerde güçlü yönlerini nasıl kullanabileceklerine odaklanır. İnsanların çoğu, rolleriyle ilgili ne yapmaları ve ne tür sonuçlar elde etmeleri gerektiği hakkında aşağı yukarı iyi denebilecek fikirlere sahiptirler. Fakat kişiler bu sonuçları elde ederken insanların nasıl etkileşmeleri gerektiği konusunda beklentiler bulunur. Güç Portresi Beklenti Versiyonu, bu kişiler arası beklentileri aydınlığa çıkarmakta yardımcı olur.

Birçok kişi, birden fazla role bürünür – örneğin çalışan, yönetici, iş arkadaşı vs. Bu rollerde bile farklı durumlar geçerli olabilir. Örneğin bir yönetici, bir projeyi yönetmek, komitelere sunum yapmak, performans incelemesi yürütmek ya da müşterilerle çalışmak arasında hep farklı beklentilerin bulunduğunun farkına varabilir. Bu değerlendirme spesifik bir role odaklanır – kişi bu rolü seçebilir ya da siz kişi portresini tamamladıkça ona hangi rolü seçmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz.

Bu Güç Portresi, kişinin bir rolde ya da ilişkide güçlü yönlerine nasıl öncelik verip onları nasıl kullanması gerektiğini düşünüyorsa, ona göre bir resim çizer. Kişi bunu kendi Güç Portresiyle karşılaştırabilir ve böylece rolüne kendini daha doyurucu ve üretici bir şekilde verebilmek için bir plan çizebilir.

SDI Beklentiler Versiyonu ® spesifik bir roldeki ya da ilişkideki beklentileri açığa çıkarmakta yardımcı olur. İnsanların çoğu, rolleriyle ilgili ne yapmaları ve ne tür sonuçlar elde etmeleri gerektiği hakkında aşağı yukarı iyi denebilecek fikirlere ya da rol betimlemelerine sahiptirler. Kişilerin aynı zamanda kendileri bu sonuçlara ulaşırken insanların nasıl davranmaları gerektiği konusunda da birtakım beklentileri vardır. Her ne kadar kötü sonuçlar insanı hayal kırıklığına uğratsalar da birçok hayal kırıklığı ve iş yerindeki çekişmeler, beklentileri karşılamayan etkileşimlerden dolayı meydana gelmektedir. İşte bu SDI Beklenti Versiyonu da bu kişiler arasında olan beklentileri, hiç konuşulmamış ya da yanlış olan beklentiler en iyi durumda herhangi bir zarara yol açmadan gün yüzüne çıkarmakta yardımcı olur.

Bu değerlendirme, herkesin beklentileri açığa çıksın ve ortaya konsun ve böylece bu beklentiler tehlikesizce ve yargılanmaksızın karşılaştırılabilsin ve tartışılabilsin diye nesnel bir forum sunar. İnsanların iş ilişkilerinde ayrılmaz bir unsur olan beklentilerinde güdüleriyle güçlü yanlarının nasıl bir rolü olduğunu anlamalarına yardımcı olur. Bu sayede daha iyi kararlar verebilirler – yani güdüleri ile yönlendirilen kararlar verebilirler ki bu da daha sağlıklı ilişkilerle ve daha etkili ekiplerle sonuçlanır.

SDI Beklentiler Versiyonu, kişinin kendi rolü için bir öz-değerlendirme olarak, bir geribildirim aracı olarak ya da henüz alınmamış bir rolün beklentilerini belirlemek için kullanılabilir. Sonuçlar, beklentiler hakkında bir mutabakat sağlayabilir ya da kişisel etkililiği geliştirip bir durum ya da ilişkiden daha fazla memnun olmak için nasıl geliştirileceği konusunda yardımcı olabilir.

Markanızı Kişiselleştirilmiş Raporunuza Koyun!

SDI Kişiselleştirilmiş Raporu, liderlerin ve ekiplerin değerlendirmelerinden gelen değerli bilgileri anlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri için yapılmış endüstrideki en etkili araçtır. Markalama ve diğer türlü iletişim ihtiyaçlarınızı karşılayacak kadar esnek olmasıyla beraber verdiği sonuçlar da her kullanıcı için farklı olup bu sayede kullanıcılar çalışma ortamlarında anında uygulayabilecekleri çözümler geliştirmeye başlabilirler.

SDI Kişiselleştirilmiş Rapor’un özgünlüğü aşağıdakileri sunmasından ileri gelir:

 • Kişiselleştirilebilen bir kapak. Logonuzu koyabilir ve başlığı müşterinize uygun bir mesaj içerecek şekilde değiştirebilirsiniz.
 • Detaylı ama aşırı bilgi içermeyen 20 sayfalık bir rapor.
 • Her kişinin sonuçlarına göre çıkartılan grafikler, görseller ve açıklamalar.
 • Her türlü eğitim türünden insana sonuçlarını anlamasında ve daha önemlisi daha iyi sonuçlar almak için bunları nasıl pratik bir şekilde uygulayabileceği konusunda yardımcı olacak örnekler ve görseller.
 • Tasarladığınız her türlü eğitim programına kolayca entegre olabilecek veriler ve bilgiler.

Etkililiğe Kişisel Bir Yolculuk Yaratmak

Güç Uygulama Envanteri (SDI), kişilerin kendilerini ve etrafındakileri daha iyi anlamalarını sağlayarak daha iyi kararlar vermelerine izin verir. Birçok değerlendirmenin değindiği “Ne”den uzaklaşıp, pek azının değindiği “Neden”e yoğunlaşır. SDI Kişiselleştirilmiş Raporu, her bireyin değerlendirme sonuçlarının “ne”sini ve “neden”ini ve bu sonuçlardan nasıl yararlanılacağını açıklayacak detaylı ve kişiselleştirilmiş bilgi sunar. Bu da, aşağıdakilerle sonuçlanacak bir etkililik yolculuğuna start verir:

 • daha az çekişme ve çekişme olduğunda daha hızlı çözüm.
 • artan iş birliği ve güven.
 • daha üretici iş ilişkileri.
 • daha sürdürülebilir sonuçlar.
 • daha etkili ekipler.
 • yeni beceriler, bilgiler ve bakış açıları.

Sonuçları Okumak

Kişiselleştirilebilir raporun üzerinden geçmek gayet kolay ve anlaşılırdır. Sonuçlar, her kişiye özgüdür. Bununla beraber, ana kavramlarla ve uygulamalarla ilgili hafızanızı tazelemek için kullanabileceğiniz kullanışlı ve kolay bir referanstır. Raporda aşağıdakileri bulabilirsiniz:

 

 • Kapak

Kapak sayfasında değerlendirmeyi alan kişinin adı ile değerlendirmenin yapıldığı tarih, kişinin çalıştığı şirket, şirketin bağlı olduğu eğitim girişimi ve eğitimi sağlayan kişinin adı gibi temel bilgiler bulunur. Aynı zamanda, müşteri ile çalışan koç ya da danışman olarak logonuzu ve iletişim bilgilerinizi de koyma imkânı sağlar. Belgeye aynı zamanda kendi başlığınızı da atabilirsiniz.

 • SDI’ınıza Hoş Geldiniz
  Rapor, SDI’a bir genel bakışla başlar – yani SDI’ın neden önemli olduğu, nasıl çalıştığı ve değerlendirmeyi alan kişiye nasıl yardım olacağı anlatılır. Bununla beraber Güdüsel Değer Sistemi’ni (MVS) tanıtır ve mavi, kırmızı ve yeşil renklerle kodlanmış ölçütlerin kişinin insanlar, performans ve süreç hakkındaki çekincelerini nasıl gösterdiğini açıklar.
 • Güdüsel Değer Sisteminiz (MVS)

Bir sonraki sayfada değerlendirmeyi alan kişiye özgü MVS sonuçları bulunur. Kişinin MVS sonuçlarını üçgen bir görsel üzerinde, beraberinde MVS’inin detaylandırılmış skorlarıyla gösterir. Aynı zamanda kişinin sonuçlarının detaylı örnekler içeren bir açıklamasını da bulundurur. Örneğin, Kırmızı-Yeşil alanda bir noktası olan bir kişi “makul-rekabetçi” olabilir ve “Makul seviyede bir kararlılıktan ve rekabette adaletten motive olur. Büyük bir strateji geliştirme ve risk ve fırsat değerlendirmesi yapma arzusu duyar.” Bununla birlikte bu sayfada böyle bir MVS’e sahip birisine özgü güdüler ve değerler hakkında daha detaylı bir açıklama, sonuçlardan ne çıkarılacağına dair bir açıklama ve bir noktanın başka bir MVS bölgesine yakın olmasının ne anlama geldiği yer alır.

 • Bir Bakışta MVS’iniz

Bu sayfa, kişinin kendisine özgü MVS’inin bir tanımını içerir ve kişilere, yaptıkları şeylerle, fikir ve düşünceleriyle ve kendileri için çekişme yaratabilecek unsurlarla ilgili genel olarak doğru buldukları şeyleri işaretleme fırsatı verir.

 • Durum 1: Her Şey Yolundayken
  Bir sonraki dört sayfada, her şey yolundayken kişinin MVS’inin nasıl işlediği detaylı bir şekilde anlatılır. İlk sayfa, farklı MVS bölgelerinin birbirleriyle nasıl çalışıp ilişkilendiği hakkında bir genel bakış sunar. Bir sonraki sayfa, her yedi MVS alanı için bir tanımı, karakteristikleri ve harekete geçiren ortamı kişinin sonuçları belirtilmiş şekilde sunar. Son iki sayfa, kişinin MVS’inin hareket halindeyken nasıl gözüktüğünü gösterip bunu diğer MVS bölgeleriyle karşılaştırır.
 • Çekişme Diziniz

SDI, iki durumdaki – yani her şey yolundayken ve çekişme halindeyken – güdülerin daha iyi anlaşılmasını sağlamasından ötürü kendine [özgüdür/özgü bir sistemdir]. Rapordaki bir sonraki kısımda, kişinin kendine özgü Çekişme Dizisi’nin üçgen grafikte birer nokta ve okla nasıl resmedildiği açıklanır. Bu şekilde kişinin çekişme evrelerinden geçerken, kendisi hakkında iyi hissettikleri bir hale geri dönmeleri için güdülerinin nasıl değiştiği gösterilir.

 • Bu kısım, Çekişme Dizisi’ne bir genel bakışla başlar ve sonrasında da değerlendirmeyi alan kişinin Çekişme Dizisi’nin detaylı bir açıklamasını sunar. Aynı zamanda bu kısım, kişiye özgü Çekişme Dizisinin bir tanımını, kişinin sonuçlarını nasıl algılaması gerektiğini, köşeli parantezlerin ne anlama geldiğini, çizgisini nasıl yorumlaması gerektiğini ve komşu bölgelerin etkilerini de barındırır.
 • Bir Araya Getirmek
  Bir sonraki sayfa, her kişinin MVS ile Çekişme Dizisi’ni, her şey yolundayken ve çekişme anındayken güdülerinin, değerlerinin ve tecrübelerinin birer özetiyle aynı görselde gösterir.
 • İlk Bakışta Çekişme Diziniz
  Bir sonraki sayfa, üç evrenin her birinde kişinin Çekişme Dizisi için tipik olan açıklamalar bulunduruyor. Kişi, kendisi için en doğru olan ifadeleri belirtmek için kutuları işaretleyebilirler.
 • Durum 2
  Sonraki üç sayfa, insanların çekişme anında güdülerinin nasıl değiştiği hakkında daha detaylı bilgi sunar. İlk sayfa, üçgen grafikte Çekişme Dizisi’ni ve ortaya çıkabileceği 13 bölgeyi gösteriyor. Bir sonraki sayfada ise bütün 13 Çekişme Dizisi bölgelerinin açıklaması, değerlendirmeyi alan kişinin Çekişme Dizisi işaretlenmiş şekilde bulunuyor. Üçüncü sayfada, kişinin güdüleriyle davranışlarının kişi bu üç çekişme evresinden geçerken nasıl değişebileceği gösterilir.
 • Bunu Güçlere ve Nedenlere Uygulamak
  Güçlü yönler, insanların istediklerini elde etmek için bulundukları davranışlardır. Kişinin MVS ile Çekişme Dizisi’ni bilmek, onun farklı durumlar için en iyi davranışları seçmesinde yardımcı olur. Bu kısım, kişilerin mevcut farklı güçlü yönleri, bu yönlerin sıklıkla hangi MVS ile birlikte kullanıldığını, güçlü yönlerin uygulandıklarında neye benzediğini ve neden kullanılabileceğine bir örnek bulundurur.
 • Abartılmış Güçler
  Bazı davranışlar olumlu sonuçlar almak niyetiyle yapılmışken başkaları tarafından olumsuz karşılanabilirler. Bunlar, Abartılmış Güçler olarak bilinirler ve ilişkileri etkiler, çekişmeleri alevler ve etkililikte ve üretkenlikte aksamalara sebebiyet verirler. Bu detaylı grafikte güçlü yönlerin abartıldığı zaman neye benzediği görülür – örneğin “hırslı” gücü, abartıldığında “acımasız”a dönüşebilir. Bununla beraber, insanları etkisiz bir güçlü yön seçmekte oldukları zaman uyarmak için uyarı işaretleri de bulundurur.
 • Ok Dinamikleri
  Bu kısım, ilişkilerdeki MVS ve Çekişme Dizisi dinamiklerini açıklar. Bu kısımda hem ikili ilişkisi hem de grup ilişkisi hakkında görseller ve açıklamalar bulunup üç renk ve iki durum üzerine kurulu ortak bir dilin nasıl ilişkilerle ilgili konuları kolaylaştırdığını gösterir.
 • Güçlerinizi Uygulamak
  SDI, değerlendirmeyi alan kişi için uygulanabilir bilgiler de sunmaktadır ve bu sayfa, iki durum karşısında en uygun güçlü yanı en iyi nasıl kullanacağınız hakkında tavsiyeler barındırır. Bunların arasında insanlara güdülerine odaklanmaları için sorulabilecek sorular, filtrelerin nasıl ayarlanacağına değin ipuçları, güçlü yönlerin nasıl kullanılacağı ve çekişmenin her üç evresinde sorulacak sorular bulunur.
 • SDI Dil
  Raporun son sayfası, TotalSDI’ın temelinde yatan mantık olan İlişki Farkındalığı Teorisi hakkında durum ve arka plan bilgisi sunar. Bu sayfada aynı zamanda güdü, MVS, filtre, güç, çıkışma, çekişme ve çekişme nedenleri gibi sık karşılaşılan terimlerin anlaması kolay tanımlarını içeren bir kısım bulunur.