Συνεδριακές Υπηρεσίες

Επαγγελματικές Υπηρεσίες Συνεδρίων

  • 100 ακουστικά-3 γλωσσικά συστήματα ταυτόχρονης μετάφρασης
  • 10 σύστημα γλώσσας ταυτόχρονης μετάφρασης deskset-3 εξοπλισμένο με 14 άτομα συνεργείο / αίθουσα συνεδριάσεων