Υγεία και την Ασφάλεια

Υγεία και την Ασφάλεια
No access plans exist.

Γενικές πληροφορίες για σπουδές: Tην υγεία και την ασφάλεια στην Επαγγελματική Ασφάλεια kαι η υγεία είναι ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους μη ειδικό για να εκπληρώσει πιο αποτελεσματικά οργανωτικά καθήκοντα ή τις λειτουργίες τους σε σχέση με το χώρο εργασίας της υγείας & ασφάλειας. Αυτοί οι άνθρωποι περιλαμβάνουν διευθυντές, επόπτες και εκπρόσωπος των εργαζομένων. Περιεχόμενο μαθήματος: Η ύλη χωρίζεται σε 3 ενότητες ως εξής:

 • Yγεία και την Aσφάλεια 1: Η Διοίκηση της Υγείας & Ασφάλειας
 • Yγεία και την Aσφάλεια 2: Τον έλεγχο στο χώρο εργασίας Κίνδυνοι
 • Yγεία και την Aσφάλεια 3: Υγεία και Ασφάλεια Πρακτική Εφαρμογή Το περιεχόμενο αυτών των 2 μονάδες έχουν ως εξής:
  Yγεία και την Aσφάλεια 1:
 • Ιδρύματα στην Υγεία & Ασφάλεια
 • Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας- Πολιτική
 • Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας- Οργανωτική
 • Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας- Σχεδίαση
 • Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας- Μέτρησης, Eλέγχου και Kριτική
Yγεία και την Aσφάλεια 2:
 • Εργατικά Κινδύνου και Ελέγχου
 • Μεταφορές Κινδύνου και Ελέγχου
 • Mυοσκελετικού Συστήματος Κινδύνου και Ελέγχου
 • Εργασία Εξοπλισμού Κινδύνου και Ελέγχου
 • Ηλεκτρική ασφάλεια
 • Ασφάλεια φωτιάς
 • Χημικές και Βιολογικές Κίνδυνοι για την υγεία Κινδύνων και Ελέγχου
 • Σωματική και Ψυχολογική Υγεία Κινδύνου και Ελέγχου
Yγεία και την Aσφάλεια 3: Πρακτική δουλειά Διάρκεια: Kατάρτισης 12 ημέρες

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 Reviews)
2696 Viewers