Sağlık & Güvenlik

Sağlık & Güvenlik

Course Features

Course Details

Ders Genel Bakışı: İş Güvenliği ve Sağlığında İSİG, uzman olmayan kişilere kurumsal görevleri veya işlevlerini daha etkili bir şekilde yürütmeleri için işyeri sağlığı ve güvenliği hakkında yardımcı olma amacını gütmektedir. Bu kişiler arasında yöneticiler, denetçiler ve çalışan temsilcileri bulunur. Ders İçeriği: Ders içeriği, aşağıdaki gibi 3 üniteye ayrılmıştır:
 • İSİG 1: Sağlık ve Güvenlik Yönetimi
 • İSİG 2: İşyeri Tehlike Kontrolü
 • İSİG 3: Uygulamalı Sağlık ve Güvenlik
  Bunlardan 2 ünitenin içeriği aşağıdaki gibidir:   İSİG 1:
 • Sağlık ve Güvenliğin Temelleri
 • Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri – Politika
 • Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri – Organizasyon
 • Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri – Planlama
 • Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri – Ölçüm, Denetleme ve İnceleme
  İSİG 2:
 • İşyeri Tehlikeleri Risk ve Kontrolü
 • Taşıma Tehlikeleri Risk ve Kontrolü
 • Kas-iskelet Tehlikeleri Risk ve Kontrolü
 • İş Ekipmanı Tehlikeleri Risk ve Kontrolü
 • Elektrik Güvenliği
 • Yangın Güvenliği
 • Kimyasal ve Biyolojik Sağlık Tehlikeleri Risk ve Kontrolü
 • Fiziksel ve Fizyolojik Sağlık Tehlikeleri Risk ve Kontrolü
İSİG 3: Uygulamalı Çalışma Süre: On İki Günlük Eğitim
This course does not have any sections.

More Courses by this Instructor