STRATEJİK YÖNETİCİNİN GELİŞTİLMESİ

STRATEJİK YÖNETİCİNİN GELİŞTİLMESİ

Course Features

Course Details

Ders Hedefleri:
  • Görünürlükleri, işe alınabilirlikleri ve pazarlanabilirlikleri üzerinde olumlu bir etki yaratacak şekilde kurumun stratejik gelişiminde katkıda bulunmak
  • Organizasyonlarının hedeflerinde ilerleme kaydetmeleri için takımlarınızın bilgilerini ve tecrübelerini kavrayın
  • Değişimlere, yeni fırsatlara ve tehditkâr değişimlere daha hızlı adapte olun
  • Daha proaktif bir atmosfer yaratın
  • Kurumlarının gelecek için hazırlanmalarında yardımcı olun
  • Kurumlarının, çalışanlarının bilgilerinden, becerilerinden ve yeteneklerinden yararlanmalarına olanak sağlayın
This course does not have any sections.

More Courses by this Instructor