ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Course Features

Course Details

Mονάδα Mέτρησης1:”Κάτω Προς Τα Πάνω” Προσέγγιση στην Ανάπτυξη Mονάδα Mέτρησης2: Φυσικός/ Πολιτιστικός Κληρονομιάς στην Ανάπτυξη Mονάδα Mέτρησης3: Επιχειρηματικές Ευκαιρίες σε Αγροτικές Περιοχές Mονάδα Mέτρησης4: Τουρισμός Ευκαιρίες σε Αγροτικές Περιοχές Mονάδα Mέτρησης5: Βιώσιμη Γεωργία Mονάδα Mέτρησης6: Ασφάλεια και Ποιότητα των Τροφίμων Mονάδα Mέτρησης7: Διαχείριση και Μάρκετινγκ Mονάδα Mέτρησης8: Μικρής Κλίμακας Επεξεργασίας Τροφίμων Mονάδα Mέτρησης9: Επιχειρήσεων Επικοινωνία και Δικτύωση
This course does not have any sections.

More Courses by this Instructor